Record details

Geographical name
    Linhorka - Staré (Litoměřice, Lovosice)
Article
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách