Record details

Geographical name
    Lom Družba (Česko)
Article
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví