Record details

Geographical name
    Malé Žernoseky (Litoměřice)
Article
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří