Record details

Geographical name
    Mariánské Údolí (Olomouc, Olomouc)
Article
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí