Record details

Geographical name
    Modrava (Klatovy, Sušice)
Article
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic