Record details

Geographical name
    Mokrá (Brno-venkov, Šlapanice)
Article
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Comment on the correlation between magnetostratigraphy and the evolution of Microtus (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) during the Early and early Middle Pleistocene
    Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Early evolution of the genus Eoparastaffella (Foraminifera) in Eurasia: the "interiecta group" and related forms, Late Tournaisian to Early Viséan (Mississippian)
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    First record of the Carboniferous trilobite Bollandia from the Moravian Karst (Czech Republic) and its significance
    History of trilobite research in Moravia
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Life strategies during the extinction and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian boundaries in Bohemia and Moravia
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    New data on the Annulata Events in the Moravian Karst (Famennian, Czech Republic)
    New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Thrust tectonics in the southern part of the Moravian Karst
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam