Record details

Geographical name
    Moravská Třebová (Svitavy)
Article
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Landslides in fissured clays on the margin of the anthracolitic system's ramp valley
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové