Record details

Geographical name
    Moravské Bránice
Article
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)