Record details

Geographical name
    Nová Ves (Kolín, Kolín)
Article
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    The subgenus Septenaria Regenhardt, 1961 (Polychaeta: Serpulidae) from Lower Turonian (Upper Cretaceous) nearshore facies of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic