Record details

Geographical name
    Nýřany (Plzeň-sever)
Article
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Dissorophoid Amphibians from the Upper Carboniferous of Nýřany
    Fortopteris radnicensis (Němejc) Boersma, comb. nov. from the Upper Carboniferous of Czech Republic
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis
    On a small Cochleosaurus described as a large Limnogyrinus (Amphibia, Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic
    Revision of the amphibian genus Limnerpeton (Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)