Record details

Geographical name
    Ochoz u Brna
Article
    Geološka zgradba južnego dela Moravskego krasa v dolini potoka Říčka
    Zpráva o znovuobjevení holotypu Gastrocopta moravica (Petrbok, 1950) (Gastropoda, Vertiginidae)