Record details

Geographical name
    Olešnice
Article
    The nappe structure in the Svratka dome
    Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)