Record details

Geographical name
    Prameny (Cheb)
Article
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)