Record details

Geographical name
    Prášily (Klatovy)
Article
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu