Record details

Geographical name
    Příbram-Brod
Article
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Kavernový zásobník plynu Příbram-Brod
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru