Record details

Geographical name
    Příbram-Bytíz
Article
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sázava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Nerostné suroviny
    Obrazovanije tvjerdogo bituma v processe vzaimodejstvija nasturana i nefti pri 300 °C
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech