Record details

Geographical name
    Radětice (Příbram, Příbram)
Article
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)