Record details

Geographical name
    Říčany (Praha-východ, Říčany)
Article
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)