Record details

Geographical name
    Slovenský kras
Article
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
    Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu