Record details

Geographical name
    Slušovice (Zlín)
Article
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace