Record details

Geographical name
    Staré Ransko (Havlíčkův Brod)
Article
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Michenerite PdBiTe and froodite PdBi2 from the Cu-Ni mineralization in the Ransko massif, Czech Republic
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)