Record details

Geographical name
    Svatý Jan pod Skalou
Article
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou
    Exact age of several localities in the Liteň Formation, Motol Member (Wenlock, Central Bohemia)
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    New data on the distribution of brachiopods in the Motol and lowest Kopanina Formations (Wenlock, lower Ludlow, Prague Basin, Bohemia)
    New flexible Crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. Lecanocrinus Hall, 1852 (Crinoidea, Flexibilia) in the Bohemian Silurian and Lower Devonian
    Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva
    Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni
    Problems of the Pragian-Emsian Boundary in the Barrandian
    Radiocarbon dating of holocene tufa deposits in the barrandian region, Central Bohemia
    Stará aragonitová jeskyně-2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991
    Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Strontium and Neodymium Isotope Study of Bohemian Basalts
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    The Wenlock/Ludlow Boundary in the Prague Basin (Bohemia)
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994