Record details

Geographical name
    Travná (Jeseník, Jeseník)
Article
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály