Record details

Geographical name
    Třebíč
Article
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    Durbachitic igneous activity in the Moldanubian zone
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Geochemical Comparison of the Subvolcanic Appinite Suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European Hercynides: Evidence for Associated Shoshonitic and Granitic Magmatism
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Identification of rocks of leptite formation in Western Moravia
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte
    Mid-Crustal Emplacement of the Třebíč Durbachite: a Result of Interplay between Compressional and Wrench Tectonics due to Block Rotations
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Pádová pole vltavínů
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    The relation Between K-Feldspar and Plagioclasse Observed Using CL
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    A review of surveys of indoor radon measurements in Czechoslovakia
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Whole-rock and mineral REE patterns: Providing a better insight into rock histories
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)