Record details

Geographical name
    Věcov (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě)
Article
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu