Record details

Geographical name
    Vejprty (Chomutov, Kadaň)
Article
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost