Record details

Geographical name
    Velebudice (Most, Most)
Article
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999