Record details

Geographical name
    Vlčice (Jeseník, Jeseník)
Article
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif