Record details

Geographical name
    Železné hory
Article
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks