Record details

Subject category
    alpská parageneze
Article
    Anatas z Krásněvsi u Velkého Meziříčí
    A boundary layer-induced immiscibility in naturally re-equilibrated H2O-CO2-NaCl inclusion from metamorphic quartz (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism
    Epidote in Mafic Rocks of the Sobotín (Zöptau) Massif (Czech Republic)
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů
    Zeolity magnetitového ložiska Švagrov