Record details

Subject category
    deformation of rock specimens
Article
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace