Record details

Subject category
    gas permeability of rock
Article
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti