Record details

Subject category
    metody laboratorní
Article
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami