Record details

Subject category
    minerály uranu
Article
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
    České sekundární minerály uranu
    Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralizace železnohorského zlomu
    Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
    Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
    Minerály skupiny zippeitu
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    New data on studtite, UO4.4H2O, from Shinkolobwe, Shaba, Zaire
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Schoepit z Měděnce
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Systematika minerálů uranylu
    Šedesátiny Jiřího Čejky
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Uranium mineralization occurrences in salt domes of the SE part of the Zagros Fold Belt
    Uranopilit z Předbořic
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Vandenbrandeite, CuUO2(OH)4: Thermal analysis and infrared spectrum
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Za tajemstvím medvědínských štol
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná