Record details

Subject category
    mines
Article
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 4. Historical images of rockbursts' effects in mines
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody