Record details

Subject category
    minimal temperatures
Article
    Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu