Record details

Subject category
    paleobotanika
Article
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Čestmíra Bůžka, CSc.