Record details

Subject category
    petroleum
Article
    Logický absurdní svět
    Moorovo prokletí : na alternativní zdroje energie si počkáme, spoléhat na rychlý pokrok techniky je zrádné
    Na ropné houpačce : ceny ropy jsou příliš nízké, neumožňují investice do ložisek. Hrozí proto další fáze globální krize
    V ropě vidím kritický neuralgický bod západní civilizace : rozhovor s Václavem Cílkem
    Zkusme si představit svůj běžný den bez ropy... [Anketa]