Record details

Subject category
    process of loading
Article
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování