Record details

Subject category
    rocks - gabbro
Article
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině