Record details

Subject category
    seismograph
Monograph
    Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
Article
    Detection of the origin time and seismic ground motion of quarry blasts