Record details

Subject category
    typový fosilní materiál
Article
    Actinopterygians of the Central Bohemian Carboniferous Basins
    Balbinipleura, a new slit bearing archaeogastropod (Vetigastropoda) from the Early Devonian of Bohemia and the Early Carboniferous of Belgium
    Dawsonerpeton polydens (Fritsch, 1879) (Amphibia): remarks on morphology and relationship
    Dissorophoid Amphibians from the Upper Carboniferous of Nýřany
    Izolované operkulum gastropoda ze spodnodevonských koněpruských vápenců, původně popsané jako ulita Pleuronotus? confusus PERNER, 1903
    Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon)
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    On Pelobates decheni Troschel, 1861, and Zaphrissa eurypelis Cope, 1866 (Amphibia: Salientia: Pelobatidae) from the Early Miocene of Rott near Bonn, West Germany
    The salamander Brachycormus noachicus from the Oligocene of Europe and the role of neoteny in the evolution of salamanders
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Thaumastosaurus Bottii De Stefano, 1903, an anuran with Gondwanan affinities from the Eocene of Europe
    Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropäischen Oberkarbon und Perm : revision der Originale zu GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 und FRITSCH 1879-1890