Record details

Subject category
    zpracováni a interpretace karotážních dat
Article
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu
    Kompenzovaná hustotní karotáž
    Komplexná karotážna interpretácia náleziska Senné
    Komplexné zhodnotenie karotážnych materiálov z ložiska Dúbrava
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Neutrónová aktivačná karotáž na hliník
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Seizmická mikroměření ve vrtech v Jevišovicích
    Water saturation and its effect on the self-potential curve