Record details

Subject category
    zpracování a interpretace seizmických dat
Article
    Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin
    Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
    New approach to fault interpretation in the Permo-carboniferous of Central Bohemia
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Seismic measurements at the north-western margin of the North-Bohemian Brown Coal Basin between Prunéřov and Chomutov
    Seismoacoustic station Hřensko
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Weak Earthquake of Aug. 10, 1987 Connected with the Jílovice Fault (Northern Bohemia)